phát triển bền vững

R&D

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
 1. Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

 2. Trang Thiết Bị Sản Xuất

 3. Trung Tâm Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dịch Vụ Kỹ Thuật
 1. Phòng Thí Nghiệm Di Động

 2. Kiểm Tra Chất Lượng Nước

 3. Tư vấn Sản phẩm & Phương pháp Nuôi trồng Thủy sản

 4. Hội thảo

Sản phẩm

Sản phẩm
 1. Tổng quan sản phẩm

 2. Danh mục Sản phẩm

 3. Thức Ăn Chức Năng Hiệu Quả

 4. Không phải Thức ăn Chức năng

 5. Sản Phẩm Thuốc Thú Y

VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI
 1. Câu chuyện Grobest

 2. Sứ mệnh & Tầm nhìn

 3. ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

 4. Cơ hội nghề nghiệp

VỀ CHÚNG TÔI

Tuân thủ nguyên tắc

Grobest hướng đến phát triển bền vững dựa trên hiệu quả kinh tế và trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc quản lý tuân thủ tại Grobest bao gồm các quy tắc, tiêu chuẩn và quy trình nhằm:

 • Đảm bảo các yêu cầu theo luật định và quy định được giám sát.
 • Đề cao hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội

Bộ Quy tắc Ứng xử của công ty và Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp

Bộ Quy tắc Ứng xử của công ty dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights), Đạo luật Chống Tham Nhũng Ở Nước Ngoài (FCPA), và Đạo luật Chống Hối Lộ của Vương quốc Anh (UK bribery Act).

Những nguyên tắc cơ bản là giám sát các quyền con người, cơ hội bình đẳng, tính minh bạch và có lập trường rõ ràng trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử, hối lộ và tham nhũng. Điều này áp dụng cho tất cả nhân viên, bất kể vị trí nào trong hệ thống cấp bậc của Grobest.

Chúng tôi cũng yêu cầu các đối tác kinh doanh tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho nhà cung cấp bởi vì chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác kinh doanh có cùng chung giá trị.

Khiếu nại

Grobest cam kết xây dựng một môi trường khuyến khích sự giao tiếp cởi mở và trung thực. Nếu bạn biết được một vấn đề tiềm ẩn liên quan đến sự không tuân thủ, chúng tôi khuyến khích bạn lên tiếng.

Trong các tình huống mà bạn muốn báo cáo ẩn danh một cách bí mật, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng  Đường dây nóng về Đạo đứccủa chúng tôi, đường dây này được quản lý bởi một bên thứ ba.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được gửi đến chúng tôi trên cơ sở hoàn toàn bí mật và ẩn danh nếu bạn chọn như vậy. Chúng tôi đảm bảo rằng những ý kiến của bạn sẽ được lắng nghe.