R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

เกี่ยวกับเรา

การจัดการ

ทีมผู้บริหาร


ทีมผู้บริหารโกรเบสท์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแบบมุ่งเน้นเฉพาะทาง เป็นผู้ขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า ทีมบริหารประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เมื่อมีความเชี่ยวชาญภายในทีมร่วมกัน จึงสะท้อนออกมาสู่ความเป็นสากลของโกรเบสท์ ตลอดจนความสำเร็จของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทโกรเบสท์ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเลิศในการบริหารจัดการ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เมื่อผสานกับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและคอยให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการของเรา - ทำให้เป็นส่วนสำคัญต่อการเป็นผู้นำทางธุรกิจของบริษัท และเพิ่มพูนความสำเร็จทั่วโลก
ทีมผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

Hua Du

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร (ซีอีโอ)

คุณ Du เข้าร่วมโกรเบสท์หลังจากการทำงานมาเป็นเวลา 11 ปีที่ Solvay บริษัทเคมีภัณฑ์และวัสดุชั้นนำระดับโลก ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานหน่วยธุรกิจสากล และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำหน่วยธุรกิจระดับโลกหลายแห่งที่มีรายได้ 5 พันล้านยูโร มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมกว้างขวางในตลาด ก่อนการทำงานที่ Solvay คุณ Du ทำงานที่บริษัท Rohm and Haas มาเป็นเวลา 13 ปี และผลักดันการเติบโตของธุรกิจในเอเชียให้กลุ่มงานวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

คุณ Du สำเร็จการศึกษาจาก Peking University ประเทศจีน และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาเคมีอินทรีย์จาก University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา

Richard Shin

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

Richard C.W. Shin ได้ร่วมงานกับโกรเบสท์ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินในเดือนมิถุนายน 2020

คุณ Shin มีประสบการณ์ในบทบาทการเป็นผู้บริหารทางการเงินและธุรกิจมาเป็นเวลา 28 ปี เขาได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศใน 6 เมืองจาก 5 ประเทศ มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจและทีมงานโดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรง อันได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ M&A และหลังการควบรวมกิจการ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตรวจสอบ บัญชีนิติวิทยา และการให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ เขาเคยทำงานในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และการค้าปลีกในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา โดยมีประสบการณ์มากมายในบริษัทมหาชนและบริษัทเอกชนหลายแห่ง

คุณ Shin สำเร็จการศึกษาจาก McGill University of Montreal จากประเทศแคนาดา ในระดับปริญญาโท สาขาบัญชี เขายังเป็นนักบัญชีที่ผ่านการรับรองจากแคนาดาด้วยเช่นกัน

KRISTIN VERIGA

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด

Kristin Veriga ได้ร่วมงานกับโกรเบสท์ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดในเดือนกันยายน 2020 ในเส้นทางอาชีพทางการตลาดและการขายนาน 26 ปี เขาได้รับหน้าที่บริหารงานให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) อย่างเช่น Mars, Reckitt Benckiser และ Arnotts ก่อนมาร่วมงานกับโกรเบสท์ เขาเคยทำงานให้กับ Regal Springs ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาตระกูลปลานิลที่ปลอดยาปฏิชีวนะและมีความยั่งยืน เขาได้ทำงานใน 5 ทวีป โดยบริหารจัดการการปฏิบัติการที่ครอบคลุมถึง 95 ประเทศทั่วโลก

เขาเป็นนักการตลาดที่มีเป้าหมายและมีกรอบความคิดแบบเติบโต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ในโกรเบสท์ เขาจะรับผิดชอบในการเน้นให้การปฏิบัติการเป็นไปโดยที่คำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมความสำเร็จของเกษตรกร จะช่วยส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วย

คุณ Veriga สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (การตลาด) จาก University of Western Sydney

Jennifer Kuo

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและความยั่งยืน

Jennifer Kuo ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโกรเบสท์ เธอร่วมงานกับโกรเบสท์ในปี 1992 ซึ่งเธอได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย ได้แก่: ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพสัตว์, ผู้จัดการทั่วไปของ Animal Health Research Institute, ผู้จัดการทั่วไปของ Fuzhou Omnipro Industrial Co. Ltd, รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการวางแผน, รองประธานฝ่ายการจัดการตามหลักการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโครงการ, ผู้ช่วยพิเศษของกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเพื่อช่วยในเรื่องการจัดการธุรกิจ, หัวหน้าศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหัวหน้าฝ่ายรับประกันคุณภาพ นอกจากนี้ เธอยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการในโครงการสำคัญและหัวหน้าทีมพัฒนาวัตถุดิบ

คุณ Kuo สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจาก National Taiwan Ocean University สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เธอยังได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการจัดการความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

Edena Low

General Counsel and Chief Compliance Officer

Edena has more than 25 years of legal, public affairs, social and environmental sustainability experience across the globe, spanning different industries. Most recently, she co-founded and was CEO at The AdviXory, after spending 11 years at Mattel Inc., where her last role was Global Vice President for Supply Chain Compliance and Sustainability. Previously, she had varied leadership positions at Group RCI, American Standard, Iomega and Ingram Micro, all US Listed corporations, after she began her career as a corporate lawyer at Singapore’s largest law firm of Allen & Gledhill.

Edena received her Bachelor of Laws from the University of London and is a qualified Barrister at Law of England and Wales, and an Advocate & Solicitor of the Supreme Court of the Republic of Singapore.

Philip McWhirter

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล

Phil joins us with extensive experience in business transformation, organization effectiveness and talent management. He was most recent role was Vice President of Human Resources Asia in G4S. Prior to that, he was the Chief Operating Officer, China and Vice President Human Resources in Asurion. In his earlier career Phil worked with Swiss based Schindler Group where he donned different leadership role like General Manager for Australia and Human Resources Director for Asia Pacific.

Phil has a MBA from Macquarie Graduate School of Management & Masters of Quality Management from the University of Wollongong.