ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา

โรงงานผลิต

ด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเติมและการจัดการกระบวนการผลิตที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในแผนกวิจัยและพัฒนานั้นสามารถขยายไปสู่การผลิตระดับสูง เพื่อนำสารเติมไปรวมในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์โกรเบสท์ในทุกภูมิภาค ระบบการผลิตแบ่งออกเป็นสี่ระบบดังต่อไปนี้:
 • ระบบหมัก

 • ระบบทำแห้ง

 • ระบบเพิ่มความเข้มข้น

 • ระบบควบคุม

01

ระบบหมัก

โกรเบสท์ภูมิใจนำเสนอห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสำหรับการพัฒนานำร่อง และโรงหมัก ในขนาดถัง 5 ลิตรไปจนถึงระบบของเหลว 100 ตันในสถานที่ ที่สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับใช้งานจริง ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการค้า นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตสถานะของแข็งขนาดต่างๆ ซึ่งให้ภาพรวมของความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักสถานะของแข็ง
02

ระบบทำแห้ง

เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์สารเติม โกรเบสท์ใช้เครื่องฟรีซดรายสูญญากาศเพื่อรักษาคุณสมบัติและคุณภาพที่ใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงสภาวะที่เสถียรที่สุดได้ อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำแห้งขนาดใหญ่ รวมถึงระบบการไหลของอากาศ แท่นของเหลว การอบแห้งแบบฉีดพ่น และเครื่องทำแห้งสูญญากาศอุณหภูมิต่ำ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการทำแห้งของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
03

ระบบเพิ่มความเข้มข้น

ในโกรเบสท์ กระบวนการของผลิตภัณฑ์หมักสถานะเหลว สนับสนุนโดยระบบสูญญากาศอุณหภูมิต่ำ และระบบเพิ่มความเข้มข้นในการผลิตขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงและเสถียรอย่างรวดเร็ว
04

ระบบควบคุม

ระบบควบคุมการผลิตสารเติมสำหรับแผนกวิจัยและพัฒนา ได้นำอินเทอร์เฟซการควบคุม PLC เข้ามาแทนที่การดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้กระบวนการหมัก การทำแห้ง การเพิ่มความเข้มข้น และกระบวนการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ให้สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ มีความแม่นยำ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้