R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัยของโกรเบสท์มุ่งเน้นไปที่สัตว์น้ำในเอเชีย และลงลึกในด้านนิเวศวิทยาพฤติกรรมสัตว์น้ำ ความต้องการทางชีวภาพ และสภาพแวดล้อมในการให้อาหาร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของสารเติมอาหารฟังก์ชันที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับกิจกรรมทางชีวภาพตามธรรมชาติ สารเติมฟังก์ชันนำมาใช้เพื่อเร่งการโตของสัตว์ ความเจริญอาหาร ประสิทธิภาพการให้อาหาร ภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาต้านความเครียด อัตราการรอดชีวิต และสุขภาพของลำไส้

 

แผนกวิจัยและพัฒนาของโกรเบสท์ประกอบด้วยสถานที่ดำเนินงานหลายแห่งในเมืองเถาหยวนในไต้หวัน และฝูโจวในประเทศจีน ได้ทุ่มเททำงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเติม หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบสัตว์ การเคราะห์ทางเคมีกายภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมัก การพัฒนาจุลินทรีย์ การพัฒนาสมุนไพรจีน และกทดลองเพื่อารทดสอบการผลิต

 • การทดสอบผลิตภัณฑ์

 • การทดสอบสัตว์

 • การเคราะห์ทางเคมีกายภาพ

 • กทดลองเพื่อารทดสอบการผลิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมของการให้อาหารและภัยที่โจมตีสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ไวรัส เชื้อโรค และมลภาวะทางน้ำ โดยการออกแบบโซลูชั่นหลายอย่างสำหรับสัตว์น้ำในฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างกลไกการป้องกันตามธรรมชาติที่ครอบคลุมรอบด้าน

โครงสร้างทางสรีรวิทยาของกุ้ง