ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชั่น

เพิ่มการเจริญเติบโต

อาหารพลังงานสูง

อาหารสำหรับการเพิ่มการเจริญเติบโต ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการเพิ่มน้ำหนัก เพื่อเติมเต็มความต้องการของเกษตรกรในการทำน้ำหนักให้ถึงเกณฑ์การเก็บเกี่ยวได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ระดับของราคาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงให้ทำกำไร เพื่อเติมเต็มความต้องการของเกษตรกรให้สามารถทำน้ำหนักให้ถึงเกณฑ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด โกรเบสท์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะ อาหารสำหรับการเพิ่มการเจริญเติบโตได้รับการออกแบบให้ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง โดยประกอบด้วยสารอาหารและสารเสริมฟังก์ชั่นที่ผ่านการคำนวณมาเรียบร้อยแล้ว อาหารสัตว์กลุ่มเพิ่มการเจริญเติบโต ผสมผสานด้วยการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม จึงสามารถเร่งการเติบโต และช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงราคาเก็บเกี่ยวได้สูงยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความน่าดึงดูดของอาหาร

  สารเติมเร่งฟังก์ชั่นและพันธะเปปไทด์ที่ผ่านการหมักถูกใช้เพื่อเพิ่มการรับประทานและอัตราการย่อย-ดูดซึม

 • เนื้อสัมผัสที่ดียิ่งขึ้น

  สารอาหารที่สมบูรณ์แบบจะช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อ ให้หวานและฟู

 • ประสิทธิภาพการเติบโตแบบเหนือชั้น

  เรายกระดับข้อดีแต่ละประการเพื่อส่งเสริมการเติบโตให้ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

ขอแนะนำว่า ระหว่าง 10-14 วันก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรควรใช้อาหารกลุ่มเพิ่มการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่ม PDG ลดวงจรการทำฟาร์ม และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างการทำฟาร์ม

ประสิทธิภาพของ PDG

DOC MBW (ก.) ขนาดกุ้ง PDG ประเภทอาหาร
60 9.82 102 ตัว/กก. 0.21 ประเภทอาหาร
65 12.52 80 ตัว/กก. 0.54 แบรนด์อื่น ๆ
70 13.82 72 ตัว/กก. 0.26 ประเภทอาหาร
75 16.82 60 ตัว/กก. 0.60 แบรนด์อื่น ๆ

เนื้อสัมผัส

ได้รับอาหารสัตว์ของโกรเบสท์

ได้รับอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่ของโกรเบสท์

* *ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นนี้ได้รับการแบ่งปันมาจากกรณีที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม การจัดการการให้อาหารสัตว์ และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ