R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

อีเวนต์และข่าวต่างๆ
โกรเบสท์ออนทัวร์ พาที่ยวขมบ่อกุ้งก้ามกราม จ.ราชบุรี
♦ เยี่ยมชมบ่อเกษตรกรผู้มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งมาอย่างยาวนาน และมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน ระหว่างกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ณ จังหวัดราชบุรี


📣เราจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ผู้นำด้านอาหารฟังก์ชั่น โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำจากประเทศไต้หวัน ที่ให้บริการด้านอาหารสัตว์น้ำคู่เกษตรกรไทยมานานกว่า 30 ปี และยังคงบริการด้านวิชาการ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง..