R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

อีเวนต์และข่าวต่างๆ
สาเหตุและการป้องกัน โรคตัวแดงดวงขาว

ความเป็นมาของโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV : white spot syndrome virus)
เป็นที่ทราบกันดีว่าไวรัสหลายสายพันธุ์เป็นสาเหตุการตายของกุ้ง และ WSSV ก็เป็นเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากมีเจ้าบ้านที่หลากหลาย มีการแพร่กระจายของเชื้อและอัตราการตายสูง 
    มีรายงานครั้งแรกในประเทศใต้หวันเมื่อปี 2535(1992) พบว่าไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้มีการรายงานความเสียหายจากรัฐเท็กซัสตอนใต้ เอกวาดอร์ และบราซิล (Hasson et al. , 2006; Galaviz-Silva et al., , 2004). 
    ลักษณะของเชื้อไวรัส WSSV เป็นรูปไข่และมีโปรตีนห่อหุ้ม มีขนาดความยาว 210 – 420 นาโนเมตร และความกว้าง 70-167 นาโนเมตร (Lu et al., 1997), นิวคลีโอแคปซิดมีขนาดความยาว 330 – 350 นาโนเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 58-67 นาโนเมตร มีลักษณะรูปไข่ หรือวงรีที่มีแกนหมุน หรือเป็นแท่ง บางครั้งมีอวัยวะคล้ายหาง ใช้สำหรับเคลื่อนที่จะปรากฏอยู่อีกด้านหนึ่ง นิวคลีโอแคปซิดของไวรัสถูกห่อหุ้มด้วยหน่วยย่อยของนิวคลีโอแคปซิด
    เนื่องจากกุ้งมีระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นระบบเปิด ทำให้ไวรัสสามารถแพร่กระจายเข้าไปยังทุกส่วนของร่างกายได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางกระแสเลือด และเป็นแบบแนวนอน ขนาดความกว้าง 20 นาโนเมตร (Wang et al., 1995).

lLoIak.jpg lLoFOl.jpg lLDdxE.jpg lLDWzv.jpg
การป้องกันการเกิดตัวแดงดวงขาว
ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคตัวแดงดวงขาวที่มีประสิทธิภาพ  แต่สิ่งที่สามารถทำได้คือมีการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีเยี่ยม เช่นการใช้จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ด้วยแสง หรือ EM หรือผลิตภัณฑ์ โกรโปรทูและโกรโปรวัน จากโกรเบสท์ เพื่อลดของเสียและลดการเกิดตัวแดงดวงขาวภายในบ่อได้
  แนวทางที่ดีที่สุดคือใช้อาหารฟังก์ชั่นฟีดของโกรเบสท์ เพื่อทำให้กุ้งแข็งแรง และสุขภาพดี