R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

อีเวนต์และข่าวต่างๆ
โภชนาการ 360 องศา
ด้วยกระบวนการหมักเฉพาะของ Grobest ผสมผสานวิตามิน โพรไบโอติก  สารสกัดจากสมุนไพร และ สารเติมผลิตภัณฑ์หมัก ที่มีเอนไซม์  ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ จนได้เป็นสารประกอบที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งจะมีสรรพคุณทางยา ออกฤทธิ์เหมือนพืชสมุนไพร มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่แตกต่างกัน